RBS: Rudimental docs

Structuur en samenhang forms

Hoofdscherm:

THoofdmenu
R B S  [ naam ] datum

Buttons in panels in hoofdscherm:
Button
"caption"
Shows window
"caption"
in unit
btnStoringsdienst
"S&toringsdienst: [naam]"
TNieuwAktiviteitenForm
"Nieuwe Aktiviteiten | Storingsdienst"
EMun017
btnNawGegevens
"&NAW-gegevens"
TfrmSelectNaw
"Selecteer Naw"
EMun022
btnKontaktPersonen
"&Kontactpersonen"
TfrmSelectNaw
"Selecteer Naw"
EMun022
* TfrmEditNaw
"NAW adressen"
EMun001
* TfrmBrowseKiesKontaktPersoon
"Kies Kontakt persoon"
EMUn023
btnConfiguraties
"&Configuraties"
TSystemenForm
"Systemen"
EMun027
btnOpleidingenTrainers
Opleidingen / T&rainers
TfrmOpleidingenTrainers
Opleidingen / Trainers
OpleidingenTrainers
btnAktiviteiten
&Aktiviteiten / Storingen
TfrmSelectAktiviteit
"Selecteer aktiviteiten"
EMun054
btnNieuwAkt
"&Nieuwe Activiteiten"
TNieuwAktiviteitenForm
"Nieuwe Aktiviteiten"
EMun017
btnPlanning
"Plannin&g"
TfrmPlanning
"Planning"
Planning
btnOfferteOrder
&Bestelling / Offerte
TfrmBestelOfferteSelectie
"Selecteer Offerte"
EMun057
btnOverzichten
"&Overzichten"
{{dmlReport.BrowseReports}}
"Rapporten"
Report_
btnSysteem
"&Systeem"
TSysteemForm
"Systeeminstellingen"
EMun038
btnWachtwoord
"&Wachtwoord"
TWijzigPasswordForm
"Password wijzigen"
EMun062
btnUren
&Urenverantwoording
TfrmUren
"Uren van [naam]"
EMun104
TUrenOverzichtForm
"Overzicht Uren"
EMun106
btnProjectInkomsten
"&Project inkomsten"
TfrmProjectInkomsten
"Projectinkomsten"
Projectinkomsten
btnFacturen
"&Facturen"
TfrmFacturen
"Facturen"
Facturen
btnNieuwsbrief
"Nieu&wsbrief"
TfrmNieuwsbrief
"Nieuwsbrieven opmaken en versturen"
EMun030
Stoppen
"S&luiten"
-

* Dit zijn secundaire acties bij btnKontaktpersonen, die worden getriggerd (op twee verschillende manieren) door het openen van de windows die erboven genoemd worden
Noot: window captions die uit 2 delen bestaan zijn originele titel (in resource) | door het programma gezet
Urenverantwoording opent één van de twee forms, afhankelijk van de rechten van de gebruiker.

Selecteer activiteiten
dblklik regel of click Detail (btnEdit)
TAktiviteitenForm
"Aktiviteiten"
EMun016Systeeminstellingen (TSysteemForm)
ConfigBtn
"Diverse instellingen"
TConfigForm
Configuratie
EMun099
Maar dan gestructureerd
form getiteld in roept getiteld in
TfrmSelectAktiviteit "Selecteer aktiviteiten..."
EmUn054
TfrmSelectNaw
TSystemenForm
TAktiviteitenForm
"Selecteer Naw" EMun022
"Systemen" EMun027
"Aktiviteiten" EMun016
TAktiviteitenForm
"Aktiviteiten"
EmUn016
TMacroForm
TfrmSelectAktiviteit
TfrmUren
TfrmEMailAdresses
TfrmSelectNaw
"Macro keuze"
"Selecteer aktiviteiten..."
"Uren van [naam]"
"Selecteer E-mail adressen"
"Selecteer Naw"
EMun087
EMun054
EMun104
EMun034
EMun022


Nog 'ns
TfrmAktiviteit
Aktiviteit
TfrmSelectAktiviteitBase "frmSelectAktiviteitBase" Aktiviteit.Select
TfrmAktiviteitGekoppeld
AktiviteitGekoppeld
TfrmAktiviteitPopup
AktiviteitPopup
TfrmAlterColumn "Veldtype wijzigen" AlterColumn
TfrmBestelling
Bestelling
TfrmCopyMoveCurrent "Kopiëren of verplaatsen?" CopyMoveCurrent
TfrmEditNaw "NAW adressen" EMun001
TNawGrpForm "Groepen bij NAW" EMun002
TfrmAutoAktiviteit "Automatische Aktiviteiten" Emun003
TNawGrpToevForm "Groep toevoegen bij NAW" EMun005
TfrmOverAutoAktivit "Overzicht Automatische Aktiviteiten" EMun006
TGroepenForm "Groepen" EMun007
TBranchesForm "Branches" EMun008
TfrmEditNawKont "Kontaktpersonen" EMun009
TAardForm "Aarden" EMun010
TMakelaarForm "Medewerkers" EMun011
TConfiguratieForm "Configuraties" EMun012
TSoortForm "Soorten" EMun013
TConfigonderdelenform "Onderdelen per configuratie" EMun014
TfrmSysteembeheer "Systeem Beheer" EMun015
TAktiviteitenForm "Aktiviteiten" emun016
TNieuwAktiviteitenForm "Nieuwe Aktiviteiten" EMun017
TOnderdelenForm "Onderdelen" Emun018
TArtikelenForm "Artikelen" EMun019
TfrmSelectNaw "Selecteer Naw" EMUn022
TfrmBrowseKiesKontaktPersoon "Kies Kontakt persoon" EMUn023
TfrmBrowseKiesKontaktPersoonNaw "Kies Kontakt persoon Naw" EMUn024
THoofdmenu "R B S" EMun025
TfrmSystemCopy "Aanvullen systeem kopieër gegevens" EmUn026
TSystemenForm "Systemen" EMun027
TSysondForm "Systeem - Onderdelen" EMun028
TfrmNieuwsbrief "Nieuwsbrieven opmaak en versturen" EMun030
TfrmSelectEmail "Selecteer soort email" EMun031
TfrmZoekCode "Zoeken op :" EMUn032
TfrmBrowseKiesLeverancier "Kies Leverancier" EMUn033
TfrmEMailAdresses "Selecteer E-mail adressen" EMun034
TSysteemForm "Systeeminstellingen" EMun038
TfrmSelectAktiviteit "Selecteer aktiviteiten ( Groen = Werkzaamheden verricht )" EMun054
TfrmBestelOfferteSelectie "Selecteer Offerte ( Groen = Er is een bestelling geplaatst )" EMun057
TInlogForm
EMun058
TGebruikersForm "Gebruikers" EMun059
TRechtenForm "Rechten" EMun060
TWijzigPasswordForm "Password wijzigen" Emun062
TKiesbestandForm "Kies bestand" EMun064
TfrmBestelOfferte "Bestelling / Offerte" EMun068
TKiesSysteemVanNawForm "Kies systeem van naw" EMun083
TSjabloonDefinitieForm "Sjabloondefinitie" EMun085
TMacroForm "Macro keuze" EMun087
TConfigForm "Configuratie" EMun099
TInleesForm "Inlezen RBS files" EMun100
TMakKontToevForm "Makelaar toevoegen bij kontaktpersonen" EMun101
TfrmUren "Uren" EMun104
TProjectForm "Projekten" EMun105
TUrenOverzichtForm "Overzicht uren" EMun106
TInhuurMutForm "Muteren inhuur" EMun107
TTariefMutForm "Muteren tarieven" EMun108
TfrmFacturen "Facturen" Facturen
TfrmFactuur
Factuur
TfrmFactuurdetail "Factuur" Factuurdetail
TfrmGekoppeldeBestanden
GekoppeldeBestanden
TfrmGekoppeldeBestandenBestelling
GekoppeldeBestandenBestelling
TfrmAutoAktInlezen "Inlezen van Aktiviteiten" InUn001
TfrmMenuopties "Menuopties" Menuopties
TfrmNaw
Naw
TfrmOmnummeren "Omnummeren naar ..." Omnummeren
TfrmOpleidingenTrainers "Opleidingen / Trainers" OpleidingenTrainers
TfrmPakket "Pakketten" Pakket
TfrmAktiviteitPlanning
Planning.Aktiviteit
TfrmPlanning "Planning" Planning
TfrmPlanningWeekindeling "Weekindeling" Planning.Weekindeling
TfrmProjectInkomsten "Projectinkomsten" Projectinkomsten
TfrmSelectNawType "Selecteer NAW type" SelectNawType
TStandaardProjectenForm "Standaardprojecten" StandaardProjecten
TForm1 "Form1" Unit1
TfrmUserGroups "Usergroepen" UserGroups

Nog wat testwerk. STERKE QUOTE! cite var kbd code em