Home

DefaultBoe. topBoe. Default top topBoe. top
DefaultBoe. baselineBoe. Default baseline baselineBoe. baseline
DefaultBoe. middleBoe. Default middle middleBoe. middle
DefaultBoe. bottomBoe. Default bottom bottomBoe. bottom
DefaultBoe. subBoe. Default sub subBoe. sub
DefaultBoe. texttopBoe. Default texttop text-topBoe. text-top
DefaultBoe. textbottomBoe. Default textbottom text-bottomBoe. text-bottom
DefaultBoe. absbottomBoe. Default absbottom abs-bottomBoe. abs-bottom
This is a listing with <b>van alles</b> in it. Wait, dit I say <div>that</div> out loud?
 • List item
 • Another list item


 • verylongwordverylongwordbefore ! verylongwordverylongwordafter
  verylongwordverylongwordbefore @ verylongwordverylongwordafter
  verylongwordverylongwordbefore # verylongwordverylongwordafter
  verylongwordverylongwordbefore $ verylongwordverylongwordafter
  verylongwordverylongwordbefore % verylongwordverylongwordafter
  verylongwordverylongwordbefore ^ verylongwordverylongwordafter
  verylongwordverylongwordbefore * verylongwordverylongwordafter
  verylongwordverylongwordbefore ( verylongwordverylongwordafter
  verylongwordverylongwordbefore ) verylongwordverylongwordafter
  verylongwordverylongwordbefore _ verylongwordverylongwordafter
  verylongwordverylongwordbefore + verylongwordverylongwordafter
  verylongwordverylongwordbefore = verylongwordverylongwordafter
  verylongwordverylongwordbefore - verylongwordverylongwordafter
  verylongwordverylongwordbefore [ verylongwordverylongwordafter
  verylongwordverylongwordbefore ] verylongwordverylongwordafter
  verylongwordverylongwordbefore { verylongwordverylongwordafter
  verylongwordverylongwordbefore } verylongwordverylongwordafter
  verylongwordverylongwordbefore ; verylongwordverylongwordafter
  verylongwordverylongwordbefore : verylongwordverylongwordafter
  verylongwordverylongwordbefore ' verylongwordverylongwordafter
  verylongwordverylongwordbefore " verylongwordverylongwordafter
  verylongwordverylongwordbefore , verylongwordverylongwordafter
  verylongwordverylongwordbefore . verylongwordverylongwordafter
  verylongwordverylongwordbefore > verylongwordverylongwordafter
  verylongwordverylongwordbefore / verylongwordverylongwordafter
  verylongwordverylongwordbefore ? verylongwordverylongwordafter
  verylongwordverylongwordbefore 0 verylongwordverylongwordafter
  verylongwordverylongwordbefore 9 verylongwordverylongwordafter
  verylongwordverylongwordbefore \ verylongwordverylongwordafter
  verylongwordverylongwordbefore | verylongwordverylongwordafter

  See the basefont that is large. See the font that is larger.

  Gewoon en in een basefont met size 5 en weer gewoon
  Big en in een basefont met size 5 en weer big

  h3 en in een basefont met size 5 en weer h3

  Gewoon en in een font met size 5 en weer gewoon
  Big en in een font met size 5 en weer big

  h3 en in een font met size 5 en weer h3

  Gewoon en in een basefont nested basefont met size 5 en weer gewoon
  Big en in een basefont nested basefont met size 5 en weer big

  h3 en in een basefont nested basefont met size 5 en weer h3